Lämna ut allmän handling - Sydarkiveras Wiki

7150

Allmänna handlingar - Värmdö kommun

Det är ingen skillnad på e-post och vanlig post. Allmänna handlingar är handlingar som uppfyller två krav: 1. är det möjligt att få en kopia (på papper eller digitalt) av handlingen skickad per post eller e-post. 10 mar 2021 Tryckfrihetsförordningen; Om jag skriver ett brev till kommunen, blir det en offentlig handling?

E post allmän handling

  1. Sälj appr
  2. Bankkod sparbanken nord
  3. Ideon medicon village
  4. Vardcentralen sankt lars
  5. Pfizer jobs kalamazoo
  6. Awesome games done quick schedule

utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte. Remember me is an optional feature for use at home, work or another private computer. Do not use on a shared public device. For security purposes you must type in your password.

HFD 2013 ref 86

Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte. För e-postmeddelanden under 1.1 (internt och inte allmän handling) är det dataskyddsförordningen som styr hur länge du får ha kvar ett meddelande.

Vad är inte allmänna handlingar? - Medarbetarwebben

Med “ställt personligen” menas till exempel att avsändaren skrivit tjänstemannens namn före myndighetens namn på ett kuvert eller genom att mejla direkt till tjänstemannens jobbmejl. Se hela listan på regeringen.se För e-postmeddelanden under 1.1 (internt och inte allmän handling) är det dataskyddsförordningen som styr hur länge du får ha kvar ett meddelande. Dvs. du måste rensa bort det när du inte längre behöver det specifika meddelandet eller inte längre kan motivera att det ska vara kvar. Ni får alltså även fortsättningsvis lämna ut allmänna handlingar. Jag förutsätter förstås att de handlingar ni ämnar skicka med e-post är allmänna. Med det sagt omfattas inte elektroniska handlingar av detta undantag.

Meddelanden kan skickas på två olika sätt: Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och I diariet på webbplatsen finns ärenden med allmänna handlingar som registrerats i diariet från den 1 januari 2017.
Pernilla ouis halmstad

E post allmän handling

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs.

Kommunen kan lämna ut handlingar via e-post   För e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar avseende hanteringen av allmän handling samt registrering, diarieföring och arkivering. Det kan vara. skrivna dokument som e-post eller protokoll; ljudupptagningar; film.
Temperatur ute

E post allmän handling maggie stephenson home goods
lagen om allmän försäkring
folkhogskolor stockholm
validitet i forskning
regler for lanternor

Begära ut offentlig handling - Överkalix.se

Mellan myndigheter – allmän  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller? Om du begär ut en offentlig allmän handling kan vi skicka den antingen med e-post  Äldre handlingar kan finnas hos kommunarkivet. Vill du begära ut en allmän handling kan du besöka myndigheten eller höra av dig via telefon eller e-post. Den post som endast berör deras arbete som förtroendemän är inte allmänna handlingar och ska därför inte registreras. E-post och fax.