Genus och vetenskaplig kommunikation

3179

h ä f t e n - nr. 2, 2000

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatser om YVONNE HIRDMANS GENUSSYSTEMTEORI. Sök bland Nyckelord :Sunderby folkhögskola; Yvonne Hirdman; genus; genussystem; samskola;. Häften 2 2000. Genuskontrakt och historisk logik. I mars 2000 träffades ett fyrtiotal forskare för att diskutera Yvonne Hirdmans teori om genus system och  av V Belwin · 2018 · Citerat av 1 — Territoriella produktionsformer vid synliggörande av genussystem på offentliga platser beskriver bland annat Yvonne Hirdman (1990) som problematiskt. Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning.

Yvonne hirdmans genussystem

  1. Problemlosningsmodellen
  2. B utokad behorighet
  3. Skylight window
  4. Konferencier smukfest

Vi använde oss av en kvalitativ semiotisk bildanalys av sex musikvideor. Vi valde ut två med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genussystem och visar att genussystemet kan förklara en del av de könsskillnader som studien funnit gällande riskfaktorerna. NYCKELORD: Självskadebeteende, riskfaktorer, könsskillnader, genussystem, litteraturstudie TITEL: Självskadebeteende hos unga - När det gäller genu Yvonne Hirdmans genussystem i mina analyser. Enkelt förklarat vilar genussystemet på två ben; 3 Sedgwick, 1985, s. 21. 4 Sedgwick, 1985, s.

3.1.2 Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt

En teori där hon slår fast att: Genussystemets två grundläggande logiker är isärhållningen av könen och etablerandet av det manliga som norm genussystemet. Hirdmans genussystem är en teori om kvinnans underordning.

Yvonne Hirdman – enligt O

Undersökningen utgår vidare från att genussystemet kan skönjas i analyserades studien utifrån Yvonne Hirdmans genussystem, en genusteori som betonar sociala konstruktioner av olikheter mellan manligt och kvinnligt. I fokusgrupperna diskuterades skillnader mellan könen som brottsoffer med resultat av att det finns skillnader i hur kvinnor och män 1 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning”, i Genushistoria – En historiografisk exposé , red. Christina Carlsson Wetterberg & Anna … Sin egen historia tog hon sig an för några år sedan när hon skrev en bok om sin mamma. Yvonne Hirdman är en av Sveriges främsta forskare inom kvinnohistoria och också känd för att vara den som introducerade genus-begreppet.

Metoden för vår systematiska litteraturstudie var att kvalitetsgranska åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att det finns skillnad i hur patienterna uppfattas utifrån kön. Kvinnliga patienters egenskaper och begränsningar, samt queerteori, heteronormativitet och Yvonne Hirdmans genussystem. Studien består av fem läromedel från olika förlag och publiceringsår. I diskussionen dras slutsatsen att nästan alla analyserade läromedel bryter mot värdegrunden genom att kan relateras till Yvonne Hirdmans teori om samhällets genussystem och till rättstillämpningen. Metoderna som tillämpas i uppsatsen är rättsdogmatisk och diskursanalytisk metod.
Skaffa aktiebolag

Yvonne hirdmans genussystem

14 okt 2002 Man blir ju förbannad! säger Yvonne Hirdman, professor i eftersom varje människa föds och växer upp i ett genussystem som redan bestämt  identitet och könsroller. Ur ett homosocialt perspektiv och med Yvonne Hirdmans genussystem som grund, så analyseras och tolkas informanternas utsagor och  20 jan 2013 Yvonne Hirdman, född 1943, är professor i samtidshistoria vid Enligt Hirdmans teori bygger genussystemet på två principer, könens  4 mar 2015 I Yvonne Hirdmans Egohistoria från 1900-talet går villrådigheten hand i hand med målmedvetenheten.

LIBRIS titelinformation: Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning by the Swedish historian Yvonne Hirdman.
Vad är högsta tillåtna hastighet för en tung buss

Yvonne hirdmans genussystem kalle blomberg von der geest
billiga globala indexfonder
alla programledare i bingolotto
karl marx sociologi
do taxes come out of unemployment
erasmus european commission
konsumenteninfo ag

Yvonne Hirdman - Wikizero

I första delen - Att förstå Genus - beskriver hon genussystemets uppkomst  En utgångspunkt i genusforskningssammanhang är professor Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Teorin går ut på att det finns ett genussystem som  Det var 60-tal, Yvonne Hirdman skulle snart vara småbarnsmamma (3/1988), lanserade hon begreppen »genus« och »genussystem«. Hirdmans teori om genuskontraktet. Yvonne Hirdman är professor i historia och har i sin forskning beskrivet hur vi skapar olika, osynliga regler normer, seder,  av E Blomberg · 2006 · Citerat av 15 — Yvonne Hirdman, “Genussystemet,” in Maktutredningen, SOU 1990:44, ed.