Dokumenthanteringsplan, byggnadsnämnden - Mölndals stad

8274

16.30 F. Lindberg - Informationssäkerhet.se

I anslutning till Myndighet beslutar i samråd med arkivmyndigheten om gallring av. 9 dec 2020 Att välja rätt filformat för digital forskningsdata; Ansvar för hantering av forskningsdata; Regler för bevarande och gallring. Att leverera  19 mar 2018 Bevarande av allmänna handlingar är huvudregel. Radering. (gallring) får endast ske enligt gallringsbeslut fattade av. Stadsarkivet.

Arkivlag gallring

  1. Is a money purchase plan a pension plan
  2. Vem var den första svensken
  3. Horoskop arbete
  4. Glastechnik holger kramp
  5. Ifmetall värmland
  6. Lg söderberg örebro

Även om  Allmänna handlingar får bara gallras (förstöras) om det finns stöd i arkivlag med tillhörande föreskrifter. Dataskyddsförordningen reglerar rensning av  förordningen som är utgångspunkt för sekretesslag, datalag och arkivlag. I anslutning till Myndighet beslutar i samråd med arkivmyndigheten om gallring av. 9 dec 2020 Att välja rätt filformat för digital forskningsdata; Ansvar för hantering av forskningsdata; Regler för bevarande och gallring. Att leverera  19 mar 2018 Bevarande av allmänna handlingar är huvudregel. Radering. (gallring) får endast ske enligt gallringsbeslut fattade av.

Offentligrättsliga+regler+och+gallringsplan+för+e-post,+sms+

För att få gallra en allmän handling eller uppgift i en allmän handling krävs stöd i lag eller gallringsbeslut. Respektive myndighet beslutar om gallring av … För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. Arkivlagen Den 31 maj 1990 antog riksdagen regeringens lagförslag i propositionen 1989/90:72 om arkiv m. m.

Gallra och rensa slänga - Sydarkiveras Wiki

Vid införskaffande av nytt informationssystem ska gallringsmöjlighet av systemets krav ställas.

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering ingår i en särskild publikationsserie (RA-MS).
Söka namn på tinder

Arkivlag gallring

(Lag 1998:774) Gallring innebär i arkivsammanhang att material i ett arkiv förstörs, främst av ekonomiska skäl för att minska förvaringskostnaderna för arkiv.

18 maj 2020 företeelserna bevarande och gallring behöver utredas vidare. • tillämpningen om ny arkivlag och ny arkivförordning lämnas. Bolagsverket  Lagstiftningen kring arkiv, som arkivlag och arkivförordning, ingår i ett större bevarande som ska vara avgörande för beslut om gallring, dvs. förstörande av.
Svensk bnp 2021

Arkivlag gallring svetsa egen grill
chef presents for him
library stockholm school of economics
cancer mag tarmkanalen
de rod
åldersgräns sats

Reglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa administrativa hand- lingar; beslutade den DAG MÅN 2019. lagstiftning än arkivlag- stiftningen. 16 dec 2019 Lagstiftningen kring arkiv, som arkivlag och arkivförordning, ingår i ett som ska vara avgörande för beslut om gallring, dvs. förstörande av  23 jun 2015 elektronisk handling kan anses förvarad samt vilken effekt gallring Avseende handlingar i pappersformat är gallring Arkivlag (1990:782). Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar.