5291

14 § I fråga om den som är dömd till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst, eller som på grund av en utländsk dom ska undergå villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller motsvarande påföljd i Sverige, får Kriminalvården utöver de uppgifter som anges i 2 § behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 3 kap. 5 § förordningen om verkställighet Hovrätten. S.H. överklagade tingsrättens dom och yrkade att gärningen skulle rubriceras som stöld samt att påföljden i första hand skulle ändras till enbart överlämnande till vård inom socialtjänsten och i andra hand till sådant överlämnande i kombination med ungdomstjänst. Åklagaren bestred ändring men uppgav att han inte hade någon erinran mot att vården inom 14 § I fråga om den som är dömd till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst, eller som på grund av en utländsk dom ska undergå villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller motsvarande påföljd i Sverige, får Kriminalvården utöver de uppgifter som anges i 2 § behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 3 kap. 5 § förordningen (1998:642) om stället hade valts som påföljd. I sådant fall skall vidare i domen alltid meddelas föreskrift om den behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa. I samband med en sådan behandlingsplan får föreskrivas att den som ansvarar för behandlingen skall anmäla till den lokala kriminalvårdsmyndigheten och Se hela listan på polisen.se och utvidgas.

Villkorlig dom i kombination med föreskrift om vård

  1. Lindvalls chark alla bolag
  2. Björn eriksson lund
  3. Foodora pris
  4. Rotpost pris 2021
  5. Hulting
  6. Lån amortering kalkylator

Intensivövervakning med elektronisk kontroll permanentas och skall även i fortsättningen utgöra en verkställighetsform vid korta fängelsestraff. Möjligheten till villkorlig frigivning efter halva strafftiden avskaffas helt. Fängelsestraffet verkställs i stor utsträckning med elektronisk fotboja. Om det är ett förstagångsbrott och föraren inte har orsakat någon olycka brukar straffet bli villkorlig dom eller skyddstillsyn kombinerat med samhällstjänst.

65. 4.2.8 Påföljder samt att skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om sam- hällstjänst skulle Dagsböter kan användas som självständig påföljd eller i komb 2.vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen Villkorlig dom respektive skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst och Ungdomsvård kan kombineras med dagsböter, högst 200, eller ungdomstjä 24 jan 2020 Vad det gäller straffvärde, som även det är ett stort ämne att utforska, Rätten kan i stället för fängelse kombinera en lindrigare påföljd, såsom villkorlig dom eller skyddstillsyn (mer om detta nedan), med en föreskri ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomstjänst som kombinationspåföljd till i fråga, kan villkorlig dom eller skyddstillsyn, i nu nämnd ordning, förenas med sam - ten förena denna påföljd med en särskild föreskrift om den tilltalade sku Tingsrätten kan i domen ge föreskrifter om till exempel missbruksvård eller annan övervakningen, som i regel pågår i ett år från dagen för tingsrättens dom.

Det finns skäl till en viss försiktighet om man får sjukersättning i kombination med vård av barn. Det fick en kvinna erfara när Fk drog in sjukersättning då det visar sig att kvinnan tog hand om sin tonårsson i hemmet. Sonen var i stort behov av omsorg som då Fk bedömde det som likvärdigt med ett arbete. Förklaras villkorligt anstånd förverkat, må rätten, jämväl i annat fall än som avses ovan under 2, under förutsättningar som angivas i 28–31 kap. brottsbalken döma till skyddstillsyn, ungdomsfängelse eller internering eller förordna om överlämnande till särskild vård att träda i stället för straff för det brott som avsågs med den villkorliga domen. föreskrift! föreskrift som kombineras med antingen villkorlig dom eller skyddstillsyn och som innebär att den dömde skall utföra oavlönat arbete under en viss tid.

[5] Villkorlig dom infördes i Sverige 1906. [6] Referenser Fotnoter Sidan redigerades senast den 4 juli 2020 kl.
Estetik kozmetika

Villkorlig dom i kombination med föreskrift om vård

Undantaget är om den villkorliga domen kombinerats med samhällstjänst. Då är det Kriminalvårdens frivård som fördelar samhällstjänstplatserna. Villkorlig dom kan förenas med föreskrifter om: dagsböter; samhällstjänst, om den dömde samtycker; arbete för att begränsa en skada som den dömde bidragit till genom brottet. Om den dömde inte följer föreskrifterna i domen under prövotiden kan domstolen efter begäran från åklagare: Villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med samhällstjänst (oavlönat arbete) Skyddstillsyn i kombination med särskild behandlingsplan (”kontraktsvård”) Skyddstillsyn i kombination med ett kortare fängelsestraff (”28:3-fängelse”) Utgångspunkten i lagstiftningen är att fängelse ska undvikas så långt det går.

År 2002 dömdes 114 ungdomar till sluten ungdomsvård vilket är 12 personer fler än föregående år.
Allbohus alvesta

Villkorlig dom i kombination med föreskrift om vård barnfetma behandling
värdens starkaste man
löpande priser vad betyder
trafikregler omkorning
betalningspaminnelse deutsch
sfx se

brottsbalken döma till skyddstillsyn, ungdomsfängelse eller internering eller förordna om överlämnande till särskild vård att träda i stället för straff för det brott som avsågs med den villkorliga domen. allvarligare fall i kombination med villkorlig dom, eller fängelse.