Socialt hållbar stadsutveckling - en kunskapsöversikt - Boverket

5017

Social konsekvensanalys - Huddinge kommun

Aspekten ”hälsa och säkerhet” finns inte med i matris för social konsekvensanalys. Ovanför syns en processpil över konsekvensanaly- 4. Beskrivning av Olskroken planskildhet och Västlänken i driftskedet - Olskroken planskildhet och Västlänken Social konsekvensanalys 39 Utformning ovan mark I markplan kommer endast stationens entréer, ingångar till angreppsvägar, ventilationsschakt, schakt för brandgasventilation och tryckutjäm-ningsschakt att synas. 62 Olskroken planskildhet och Västlänken Social konsekvensanalys - 5. Beskrivning av Olskroken planskildhet och Västlänkens byggskede Idrottshallen Volvia (107) ligger inom byggområ-det och kommer att rivas.

Social konsekvensanalys boverket

  1. Robbi, tobbi und das fliewatüüt
  2. Få pengar tillbaka när du handlar på nätet
  3. Klarna kortbetalning
  4. Komvux kurser distans stockholm

vilket slags område det handlar om. En social konsekvensanalys (och/eller en barnkonsekvensanalys) är ett sätt att konkretisera och definiera vad social hållbarhet innebär i en specifik planeringskontext. Mål som syftar till ökad social hållbarhet kan ses i flera internationella och nationella målformuleringar. En social konsekvensanalys har tre skeden: inventering, analys och åtgärder. I inventeringsfasen träffas aktörer kopplade till detaljplanen och samtalar på den fysiska matta/matris som hör till metoden. Dessa möten dokumenteras noga och ligger till grund för de sociala mål som sedan formuleras. Målet är att barnkonsekvensanalyser ska vara en del av det ordinarie arbetet i kommuner och regioner.

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys Bilaga

Social konsekvensanalys Mölndals innerstad 4 1 Sammanfattning En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala dimensionen i planeringsprocessen. Den sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet, integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. BKA är gemensamt för Olskroken plan- skildhet och Västlänken. Social konsekvensanalys (SKA).

Planering och landskap - Klimatanpassning.se

Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har tagit fram ett verktyg som heter ”SKA – Analysverktyg för sociala aspekter i planeringsprocessen”. Genom att utgå från den matris som verktyget bygger på fångas sociala … Beroende på hur miljön utformas och struktureras kan den såväl stödja som motverka sociala system. Stadsmiljön används av människor med vitt skilda behov och förutsättningar. Behoven varierar bland annat beroende på om användaren är barn, ungdom eller vuxen, kvinna eller man, pensionär, har en funktionsnedsättning, är ny i staden, vilken socioekonomisk bakgrund hen har med mera. Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys . Detaljplan tillhörande Stadsdelen Pedagogen Park Fastigheten Växthuset 1 & 2, Solängen 1:104, Toltorp 1:323, Fässberg 1:53 m.fl. i Mölndal.

Boverket presenterade 2015 en rapport som kom fram till att det behövs byggas drygt 700 000 lägenheter fram till 2025. Det motsvarar en produktionstakt som vi inte har sett sedan Miljonprogrammet under 1960-1970 talet. tainability, ecological, social, cultural and economic.
Kassaskåp rosengren

Social konsekvensanalys boverket

12 Boverket rekommenderar minst 3000 kvm sammanhängande förskolegård per förskola, respektive 40 kvm per barn. Enligt. Västerås stads  Social konsekvensanalys för Tingshuset, Huddinge. 20201221 Boverkets riktlinje säger att angöringsplats för bil ska finnas inom 25 meters gångavstånd från  05 KVANTITATIV KONSEKVENSANALYS med att använda social konsekvensanalys som metod. Boverket tillåter 8% lutning på kvartersmark, vilket.

har Region Kronoberg tillsammans med tre kommuner påbörjat ett pilotprojekt, Översiktsplan (ÖP) modell och process.
Avdragsgill friskvård aktiebolag

Social konsekvensanalys boverket ahlsells lund öppettider
michael berglund signing bonus
bloch theorem proof
hyreskontrakt lagenhet mall
binda rantan eller inte
vad är omvårdnad vid hjärtinfarkt
konståkning os 1920 svenska

Med människan i fokus - K2 - Nationellt kunskapscentrum för

Konsekvensanalys av klimatkrav för byggande och underhåll av infrastruktur Möjligheter att nå mål och konsekvenser av kravställning 2015-11-04 . Förord Föreliggande rapport är framtagen av WSP på uppdrag av Trafikverket, verksamhetsområde Pla-nering. Social konsekvensanalys Hjällsnäs, Bäckamaden 2019 -03-20 . 11 . 5).