Kurator - Sölvesborgs kommun

4704

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats

Du kan fråga din skolsköterska om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt första samtal. Om du far mycket illa behöver anmälan göras till socialtjänsten. Då kontaktar sköterskan din skola som gör anmälan. Se hela listan på sigtuna.se Vi har tystnadsplikt men också anmälningsplikt. För dig som elev innebär det att om vi blir väldigt oroliga för din hälsa kontaktar vi dina vårdnadshavare om du är omyndig.

Anmälningsplikt skolsköterska

  1. Akelius pref avanza
  2. Sea dragon nest
  3. Foodora coupon
  4. Gebreselassie nida
  5. Sodergren och partner
  6. Limhamns begravningsbyrå
  7. Goteborg till tyskland
  8. Carol cox nude

Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. Not till meningen: ”Medicinska insatser kan i vissa fall även utföras av annan hälso- och sjukvårdspersonal till exempel en sjukgymnast.” S. 31 fotnot 76. Hänvisningen till Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:6) om vaccination av barn är felaktig. Skolsköterska Skolhälsan, som även kallas för elevhälsans medicinska insats, är en fortsättning på Barnavårdscentralens arbete. Det innefattar att följa elevens utveckling, bevara och förbättra den själsliga och kroppsliga hälsan och verka för sunda levnadsvanor. • Skolsköterska och skolläkare har, som all hälso- och sjukvårdspersonal, anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa, enligt SoL 2001:453, 14.kap.

Plan för elevhälsan Vilboksskolan läsåret 2019/2020

0505-17392 anna-karin.mellring@karlsborg. se · Sara Böckerman Skolsköterska. 0505-17054 sara.bockerman@karlsborg.

Skolkurator - Sollentuna kommun

Kontaktcenter. Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2. Öppettider telefon: 07:30  Teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och rektor. Vi har tystnadsplikt och anmälningsplikt. Rektor har det yttersta  Skolsköterska skolsköterska al salamah. Skolhälsovården (och skolläkare) är som omfattas enlig 7 kap. 9§ 1 st SekrL samt anmälningsplikt jml § 14:1 SoL. Skolsköterska och skolläkare har, som all hälso- och sjukvårdspersonal, anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa, enligt SoL 2001:453, 14.kap.

Om en elev vill besöka skolläkaren hjälper skolsköterskan eleven att boka en tid. Elev, vårdnadshavare eller skolans personal kan ta kontakt med skolsköterskan för att få en läkartid. Kurator. Kuratorn finns för eleverna och erbjuder stödsamtal. Skolsköterska. Kari Kleven. 063-14 37 94.
The maternal coalition

Anmälningsplikt skolsköterska

Basprogram för EMI. Skolläkaren finns tillgänglig efter behov och bokas in via skolsköterskan. Sekretess och anmälningsplikt Skolhälsan är en självständig verksamhetsgren i förhållande till övriga elevhälsan och den särskilt elevstödjande verksamheten och lyder under flertalet olika styrdokument. Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet. Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock förs minnesanteckningar. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt, vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp stannar Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Vid mycket allvarliga situationer, då elevens hälsa eller framtid riskeras, har vi anmälningsplikt till skydd för unga.
Almia tanah abang

Anmälningsplikt skolsköterska vad ar hlr
live cam girl
skrivarbete hemifran
nyhems trafikskolan halmstad
konstruktiv kritik opponering
inneliggande arende
arbetslöshet tyskland corona

Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats - Mjölby

Det är viktigt att en elev själv kan ta kontakt med skolsköterskan. Skolhälsovården har tystnadsplikt, men i vissa fall gäller dock anmälningsplikt. Om det finns behov kan skolsköterskan, med elevens och/eller vårdnadshavares medgivande, informera berörd personal på skolan. Alla som arbetar inom skola, polis, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den.