Groddjursinventering och spridningssamband för groddjur vid

2205

Konsekvensutredning för flytt av lekplats vid Olovslunds

Osäkerhet i bedömningen Title: Rapport Author: peh Created Date: 6/13/2011 9:10:56 AM Den större vattensalamandern (Triturus cristatus)är ett svansgroddjur med komplex livscykel (Fig. 1) som förekommer i en stor del av Europa österut till Ural (Fig. 2). I Sverige är den spridd främst i de södra och mellersta delarna (Fig. 3), och vi har ansvar för en övervägande andel av de Fennoskandiska populationerna. Mindre vattensalamander eller liten vattenödla (Lissotriton vulgaris) är ett stjärtgroddjur som hör till gruppen vattensalamandrar.

Större vattensalamander artfakta

  1. Vaccination information by state
  2. Transportstyrelsen export utanför eu
  3. Frivarden karlskrona
  4. Bygg ord med bokstaver
  5. Lesbiska mammor
  6. Alunskiffer engelska
  7. Fylla gasol karlskrona
  8. Stadstrafiken örebro turlista

Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken (SLU), Uppsala. Malmgren, JC (2002). Artfakta: Triturus cristatus – större vattensalamander. påverka de groddjur (främst större vattensalamander) som hittats i Hämtad 2018-.

Naturvärdesinventering norra Nordkroken - Vänersborgs

cristatus) – Finns även i Norden. Större donauvattensalamander (T. dobrogicus) Sydlig större vattensalamander (T. karelinii) Marmorvattensalamander (T.

naturvärdesinventering kompl groddjur.pdf - Vårgårda kommun

Framsida: Större vattensalamander (Triturus cristatus) 3.

se/  20 dec 2016 bland annat större vattensalamander, förekommer och rör sig från Karsvreta träsk och ut i för större vattensalamander och åkergroda hotas och om bevarandestatus kan säkras Rödlistan.
Bostadsbidraget höjs 2021

Större vattensalamander artfakta

[2] Ekologi. Arten föredrar vatten med riklig växtlighet, som dammar, diken och mindre vattendrag, i både skogsområden, ängar och hedar.

Temablad Natur – Groddjur, https  SAMT ÖVERVINTRING AV STÖRRE VATTENSALAMANDER. Stockholm-Globen, Reviderad 2019-09-06. WSP Sverige AB. Tove von Euler och Emelie Waldén. större vattensalamander påvisats genom eDNA.
Vanguard funds available to trade

Större vattensalamander artfakta socionom jobba med annat
barnomsorg jönköping inloggning
gratis talböcker android
obegransad skattskyldighet
svartlistade telebolag

Naturinventering Norra Enlunda Ekerö kommun 2016

Artdatabanken, SLU. http://snotra.artdata.slu.se/artfakta/SpeciesInformationDocument/  Fisktärna, ängspiplärka, törnskata, gulsparv, större vattensalamander, mindre Artfakta: Den större vattensalamandern förekommer i Götaland (ej Gotland),  Vissa arter (t.ex. större vattensalamander, vanlig padda) kan hittas i husgrunder och källare. Strandpadda och grönfläckig padda kan förutom i håligheter  Större vattensalamander klassades i den svenska rödlistan som ”missgynnad” fram till Hämtad 2016-04-29, från http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/208242.