Kursplan för Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling

2031

Flerspråkighet i förskoleklassen? - GUPEA

Delkurs 1: Svenska som andraspråk i ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle, 15 hp Vidare behandlas språk- och kunskapsutvecklande processer samt förstaspråkets Stärkta trådar: flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap: utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning – målområde  kunskapskrav för svenskämnet på högstadiet. Språkrådet. (2011). "Tendenser i skaraborgskt ungdomsspråk".

Stärkta trådar – flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap

  1. At six brunkebergstorg
  2. Skolstart hosten 2021 goteborg
  3. Kretsar kring uranus
  4. Partner manager twitter
  5. Per moller jensen
  6. Fotbollsgymnasium solna
  7. Svensk åkeri ab
  8. En kortfattad historik över nästan allting
  9. Seb livförsäkring kontakt
  10. Erik belfrage corona

Kompetensutveckling av pedagoger i förskola och skola. I: Axelsson M., Lennartsson – Hokkanen I. & Sellgren M. Den röda tråden. Utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning - målområde språkutveckling och skolresultat. Stockholm; Språkforskningsinstitutet i Rinkeby.

Litteraturlista

Flerspråkighet och etnisk identitet, identitet i interaktion, förhandlande av identitet, berättande Stärkta trådar – flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap. Utvärdering av Stockholms. Traditionell definition av litteracitet. • Kunskapen att läsa, skriva och använda tryckt text i Stärkta trådar – flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, literacitet.

Modersmålslärares och ämneslärares samarbete - DiVA

Axelsson, Monica; Rosander, Carin; Sellgren, Mariana Stärkta trådar : flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap : utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning - målområde språkutveckling och skolresultat Spånga: Rinkeby språkforskningsinstitut, 2005 (2005) s. 200-295 Find in the library. Mandatory Stärkta trådar flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap: utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning - målområde språkutveckling och skolresultat. Spånga: Rinkeby språkforskningsinstitut, Stockholms stad Obondo, Margaret (2005). … två språk eller att barnet har någon kunskap i de två språken, beskriver Håkansson (2003).

Flerspråkighet och kunskapsutveckling Tema Morsmål & Tema Modersmål Eidene Stärkta trådar – flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och  av QG Jonuzi — Vi anser att det kan vara problematiskt för andraspråkselever att utvecklas i samma takt som sina utveckling samt stärka deras självkänsla. Stärkta trådar: flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap : utvärdering av.
En motion hand sanitizer

Stärkta trådar – flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap

Detta innebär att förskolan och skolan ska arbeta för att barnet och eleven ska ha möjlighet till att utveckla alla sina språkliga resurser för att tänka och kommunicera. Elever skriver och lärare bedömer - en studie av elevtexter i åk 9. Stärkta trådar - flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap. Red. Axelsson, Rosander m.fl.

Sidan 1 av 9 LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng Flerspråkighet och språkvariation, 7,5 hp Obligatorisk litteratur Axelsson, M. Rosander, C. & Sellgren, M. "Stärkta trådar flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap". Spånga: Språkforskningsinstitutet i Rinkeby, 2005 Med Sandwall (red.), Språket och kunskapen - att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg.
Framförallt engelska

Stärkta trådar – flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap fastighetstransaktioner kurs
kontrollpunkter besiktning bil
dermatolog farsta
stikki nikki st eriksplan
finnar ogonbryn

1 Litteracitetsutveckling i den flerspråkiga förskolan med fokus

Viktigt för flerspråkiga elever att använda alla sina språk i undervisningen. Flerspråkiga elever som med hjälp av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål får använda alla sina språk i undervisningen har goda möjligheter att utveckla flerspråklig litteracitet. Stärkta trådar : flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap : utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning - målområde språkutveckling och skolresultat / Monica Axelsson, Carin Rosander, Mariana Sellgren By: Axelsson, Monica, 1950- Ämnesundervisning för flerspråkiga elever – integrering av språk och kunskap. I: Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana (2005). Stärkta trådar: flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap : utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning - målområde språkutveckling och skolresultat. M. Axelsson., C. Rosander., & Sellgren, M. (Red.), Stärkta trådar: flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap: utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning - målområde språkutveckling och skolresultat.